Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phát động tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020

03/08/2020

CMSC Căn cứ Kế hoạch số 255-KH/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Công văn số 303-CV/ĐU đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ủy ban tích cực hưởng ứng Giải.

Theo đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ủy ban tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai Kế hoạch số 255-KH/BTCTW của Ban Tổ chức trung ương về Tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 và Thể lệ Giải Búa liềm vàng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người lao dộng trong Đảng bộ Ủy ban để có sự tham gia tích cực, hiệu quả.

Nội dung các tác phẩm báo chí viết, sáng tác về xây dựng Đảng cần tập trung vào các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức thuộc các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng với nội dung trọng tâm gồm: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình"; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuyên truyền về những thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng và quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Ủy ban cũng yêu cầu các đảng bộ, chi bộ tiếp tục tập trung tuyên truyền về Đại hội các cấp trong Đảng bộ Ủy ban tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kết luận số 75-KL-TW của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Các đảng bộ, chi bộ lựa chọn những tác phẩm có chất lượng gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Ủy ban để tổng hợp gửi về ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 theo đúng thời gian quy định tại Thể lệ Giải.

Tải Công văn số 303-CV/ĐU tại đây

Tải Kế hoạch số 255-KH/BTCTW tại đây

Xem Thể lệ Giải Búa liềm vàng tại đây

 

Lê Nam

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này