Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật số 69/2014/QH13 (sửa đổi)

23/11/2021

00:00/

CMSC Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Công văn số 2050/UBQLV-PCKS gửi các Tập đoàn, Tổng công ty; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp - Luật 69/2014/QH13 (sửa đổi) theo yêu cầu tại Văn bản số 12748/BTC-TCDN ngày 08/11/2021 của Bộ Tài chính.

Ủy ban yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty: Dầu khí VN, Điện lực VN, Hoá chất VN, Công nghiệp Than - Khoáng sản VN, Bưu chính Viễn thông VN, Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Viễn thông Mobifone, Thuốc lá VN, Đầu tư phát triển đường cao tốc VN, Đường sắt VN, Cà phê VN, Lương thực miền Bắc; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty: Xăng dầu VN, Công nghiệp Cao su VN, Hàng không VN, Cảng Hàng không VN, Lương thực miền Nam, Lâm nghiệp VN, Hàng hải VN căn cứ vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nghiên cứu, góp ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật sửa đổi Luật số 69/2014/QH13.

Download nội dung lấy ý kiến các dự thảo văn bản kèm Công văn số 12748/BTC-TCDN tại đây.

Văn bản góp ý gửi về Ủy ban trước ngày 25/11/2021 bằng đường văn bản và qua thư điện tử: phapche@cmsc.gov.vn.

Chi tiết liên hệ: Bà Phạm Thị Minh Phương, chuyên viên Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ; điện thoại: 0936.649.789

 

Media
Thư viện hình ảnh