Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phó Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Ngọc Cảnh: "Tập đoàn Cao su đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020"

17/12/2020

CMSC Sáng 17/12, tại TP..Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) về công tác xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021 - 2025.

Vượt khó năm 2020, phấn đấu để năm 2021 tiếp tục tăng trưởng

Theo báo cáo của VRG, năm 2020, Tập đoàn đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 và thiên tai bão lũ, đặc biệt là các doanh nghiệp, đơn vị thuộc VRG ở khu vực miền Trung đã bị thiệt hại nặng nề. Những khó khăn khách quan này đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Trên cơ sở nhận định và đánh giá những khó khăn và thuận lợi, thách thức và cơ hội, Tập đoàn đã đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện việc quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động trong toàn tập đoàn chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách. Tiếp tục đưa Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Bảo - Tổng giám đốc VRG cho biết: Dự kiến năm 2020, tổng doanh thu toàn Tập đoàn là 23.032 tỷ đồng, đạt 93,45% kế hoạch năm, tăng 2,55 so với thực hiện năm 2019; lợi nhuận trước thuế 4.955 tỷ đồng, đạt 99,88% kế hoạch năm, tăng 6,44% so với 2019; lợi nhuận sau thuế 3.965 tỷ đồng, đạt 98,41% kế hoạch năm, tăng 3,44 so với 2019. Riêng Công ty mẹ - Tập đoàn, tổng doanh thu năm 2020 ước thực hiện 4.071 tỷ đồng, đạt 113,78% kế hoạch năm, tăng 4,98 so với thực hiện năm 2019; lợi nhuận trước thuế 2.962 tỷ đồng, đạt 115,03% kế hoạch năm, tăng 14,32% so với 2019; lợi nhuận sau thuế 2.723 tỷ đồng, đạt 105,75% kế hoạch năm, tăng 5,09% so với 2019.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại buổi làm việc

Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, để kế hoạch tăng trưởng chung của Tập đoàn năm 2021 cao hơn năm 2020 theo yêu cầu của Ủy ban, ngoài việc cân đối các nguồn thu và lợi nhuận từ lĩnh vực cao su, sản phẩm công nghiệp cao su, thủy điện, lĩnh vực gỗ…, Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên đặc biệt tiếp tục rà soát, tính toán và cân đối nguồn thu trong kế hoạch năm 2021. Phấn đấu kế hoạch hợp nhất toàn Tập đoàn có doanh thu và thu nhập khác khoảng 28.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 5.700 tỷ đồng; doanh thu riêng Công ty mẹ - Tập đoàn 4.100 tỷ đồng và lợi nhuận riêng 2.800 tỷ đồng.

Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 395/QĐ- HĐQTCSVN ngày 12/10/2020 về việc tạm giao kế hoạch khối lượng năm 2021 cho các đơn vị thành viên với 5 lĩnh vực lớn.

Một là, về khu vực nông nghiệp, kế hoạch tái canh năm 2021 của toàn Tập đoàn với diện tích 7.198,73 ha; chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản là 121.534 ha; diện tích cao su khai thác 257.868 ha; tổng sản lượng là 379.265 tấn mủ quy khô.

Hai là, về diện tích đất cho thuê đối với lĩnh vực khu công nghiệp trong toàn Tập đoàn đạt 285 ha.

Ba là, về lĩnh vực công nghiệp cao su, găng tay cao su sản xuất và tiêu thụ đạt 2.409 triệu sản phẩm; băng tải cao su sản xuất và tiêu thụ đạt 175.000 m2; bóng các loại sản xuất và tiêu thụ đạt 950.000 quả; nệm, gối cao su sản xuất 56.800 cái và tiêu thụ 53.200 cái; chỉ sợi cao su, chỉ sợi cover sản xuất 3.490 tấn và tiêu thụ 3.426 tấn.

Bốn là, chế biến gỗ bao gồm: Chế biến gỗ phôi 311.947 m3 (tiêu thụ 276.651 m3); gỗ ghép tấm 14.495 m3 (tiêu thụ 14.180 m3); gỗ tinh chế 10.410 m3 (tiêu thụ 10.410 m3); gỗ MDF 1.051.477 m3 (tiêu thụ 1.003.101 m3) và sản phẩm gỗ MFB 10.290 m3 (tiêu thụ 10.290 m3).

Năm là, thủy điện đạt sản lượng sản xuất và tiêu thụ là 461,112 triệu kwh.

Ủy ban tạo mọi điều kiện hỗ trợ, đồng hành cùng VRG

Để đảm bảo kế hoạch tăng trưởng 5 - 8% của Tập đoàn trong giai đoạn 2021 - 2025, ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG kiến nghị: Ủy ban sớm xem xét, giải quyết việc quyết toán cổ phần hóa; bàn giao vốn và tài sản từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần. Đề nghị Ủy ban quan tâm, xem xét và sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn sau cổ phần hóa.