Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Nghiêm túc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020

22/05/2020

CMSC Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Công văn số 858/UBQLV-TH yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020.

Ảnh minh họa

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Công văn số 3324/VPCP-DMDN ngày 27/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) yêu cầu:

Các tập đoàn, tổng công ty nghiêm túc thực hiện và triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (Nghị định 81) ngày 18/9/2015 về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Riêng đối với các tập đoàn, tổng công ty chưa xây dựng quy chế thông tin nội bộ của doanh nghiệp, Ủy ban yêu cầu thực hiện xây dựng quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp, trong đó nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan, báo cáo Ủy ban để giám sát, đôn đốc thực hiện theo quy định tại Nghị định 81.

Các đơn vị thuộc Ủy ban chỉ đạo, theo dõi các tập đoàn, tổng công ty do đơn vị quản lý, nghiêm túc thực hiện và triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định 81. Bên cạnh đó, rà soát và đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp tại tập đoàn, tổng công ty không thực hiện công bố thông tin theo quy định; xử phạt nghiêm các tập đoàn, tổng công ty vi phạm quy định về công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty hoàn thiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

Trung tâm Thông tin tiếp nhận và công bố thông tin theo quy định của Nghị định 81; công khai các nội dung xử lý trách nhiệm đối với người quản lý tập đoàn, tổng công ty trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban.

Minh Ngọc

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này