Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Nghiêm túc thực hiện công bố thông tin, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp 6 tháng năm 2020

22/07/2020

CMSC Ngày 20/7, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có văn bản số 1204/UBQLV-NN gửi các doanh nghiệp trực thuộc yêu cầu thực hiện nghiêm việc công bố thông tin doanh nghiệp, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020.

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước; Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, Ủy ban đã có văn bản đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và Người đại diện vốn nhà nước tại các công ty cổ phần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.

Theo đó, Ủy ban yêu cầu các doanh nghiệp trực thuộc phối hợp chặt chẽ với đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán, hoàn thành báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020, trên cơ sở đó, lập và gửi Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả doanh nghiệp 6 tháng năm 2020 theo quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước báo cáo Ủy ban đồng thời gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/7/2020.

Các doanh nghiệp thực hiện công bố đầy đủ thông tin doanh nghiệp theo quy đinh của Nghị định 81/2015/NĐ-CP; các doanh nghiệp là công ty cổ phần thực hiện công bố đầy đủ thông tin theo quy định của Nhà nước đối với doanh nghiệp đăng ký giao dịch và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin tại doanh nghiệp, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban để thực hiện công bố thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban theo quy định. Các trường hợp chậm công bố thông tin hoặc công bố thông tin không đầy đủ, không đúng thời hạn theo quy định, Ủy ban sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân theo quy định của Nhà nước.

Minh Ngọc

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này