Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

29/04/2020

CMSC Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2020 – 2025.

Theo đó, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu phong trào thi đua cần được triển khai sâu rộng, thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả và có tiêu chí cụ thể phù hợp với thực tiễn từng đơn vị, phong trào thi đua đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo và triển khai hưởng ứng; tăng cường việc đôn đốc, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm.

Đối tượng tham gia phong trào thi đua là các tập thể (các Vụ chuyên môn, Văn phòng, Trung tâm Thông tin và tổ chức đoàn thể thuộc Ủy ban) và các cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Ủy ban).

Đối với tập thể, nội dung thi đua nhắm tới các nhiệm vụ  xây dựng Ủy ban chuyên nghiệp, hiện đại, sử dụng hiệu quả, bảo toàn và gia tăng tổng giá trị danh mục vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp được giao quản lý. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản trị, hành chính; cũng như xây dựng và giữ gìn đơn vị văn minh, hiện đại.

Đối với cá nhân, phong trào thi đua hướng tới những nội dung liên quan tới kỷ cương, kỷ luật hành chính; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, trách nhiệm và hỗ trợ lẫn nhau; tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị.

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này