Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của EVN

01/04/2021

CMSC Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 110/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Xem Quyết định số 110/QĐ-UBQLV tại đây
Media
Thư viện hình ảnh