Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

14/03/2020

CMSC Ngày 11/03, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 119/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, trong năm 2020, EVN tiếp tục vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo hiệu quả kinh tế vận hành hệ thống điện và an ninh cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; thực hiện các nhiệm vụ được giao về đầu tư các dự án nguồn điện và các dự án lưới điện theo đúng tiến độ được duyệt, tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư cấp bách, các dự án quan trọng theo đúng quy định, lưu ý đầu tư các lưới điện để giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo; thực hiện các nhiệm vụ được giao về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thị trường điện để thị trường phát triển theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, EVN tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 -2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động; đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2020 của EVN được giao gồm: Sản lượng điện thương phẩm 228,0 tỷ kWh; tổng doanh thu 370.123 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 989 tỷ đồng...

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu EVN tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển  năm 2020 theo đúng quy định pháp luật; rà soát lại các danh mục các dự án dự kiến đầu tư trong năm 2020, chỉ quyết định đầu tư, bố trí vốn đầu tư cho các dự án cần thiết, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN và các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia... Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan theo đúng quy định.

Xem Quyết định tại đây

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này