Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của TKV

24/02/2020

CMSC Ngày 20/02, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 77-QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo đó, năm 2020, TKV tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn theo Quyết định số 2006/QĐ-TKV; nâng cao năng suất, hiệu quả lao động; cải thiện thu nhập cho người lao động trên cơ sở gắn kết với kết quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của TKV trong năm nay bao gồm: Sản lượng sản xuất than thành phẩm 24,9 triệu tấn; sản lượng tiêu thụ 60,7 triệu tấn than; tổng doanh thu công ty mẹ đạt 114.376 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng...

Về giải pháp thực hiện, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc TKV tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2020 theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Rà soát toàn bộ danh mục dự án dự kiến đầu tư trong năm 2020; các dự án đầu tư phải triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ quyết định đầu tư các dự án thật sự cần thiết, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của TKV. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của TKV về Ủy ban và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Xem Quyết định tại đây

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này