Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Vinachem

05/03/2020

CMSC Ngày 04/03, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 104/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Theo đó, năm 2020, Vinachem tiếp tục xây dựng và phát triển thành Tập đoàn kinh tế nhà nước kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư và vốn của Tập đoàn đầu tư tại các doanh nghiệp khác; có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; trong đó ngành công nghiệp hóa chất là chủ đạo; nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo để cung cấp dịch vụ cho các công ty thành viên; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ. Đồng thời nâng cao chất lượng các sản phẩm được sản xuất tại các đơn vị thành viên, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng sản phẩm trên thị trường trong nước, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài; có giải pháp hiệu quả, thiết thực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020. Nâng cao năng suất, hiệu quả lao động; cải thiện thu nhập cho người lao động trên cơ sở gắn kết với kết quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của Vinachem trong năm nay bao gồm: Doanh thu công ty mẹ đạt 843.746 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 3,0 tỷ đồng; kế hoạch vốn đầu tư 14,4 tỷ đồng...

Về giải pháp thực hiện, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Vinachem tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2020 theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Rà soát toàn bộ danh mục dự án dự kiến đầu tư trong năm 2020, chỉ quyết định đầu tư các dự án thật sự cần thiết, phù hợp khả năng triển khai, thực hiện của Vinachem. 

Đối với các doanh nghiệp nằm trong danh mục thực hiện thoái vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, Hội đồng thành viên phải xây dựng phương án chi tiết và lộ trình cho từng trường hợp cụ thể trình Ủy ban chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện; có giải pháp hiệu quả trong việc thoái vốn đối với các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả; tiếp tục rà soát, đánh giá và tổ chức lại bộ máy tại các doanh nghiệp kém hiệu quả nhằm tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này trên thị trường.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Vinachem về Ủy ban và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Xem Quyết định tại đây

Tài liệu đính kèm: Quyet dinh 104.pdf

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này