Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Vinataba

06/03/2020

CMSC Ngày 04/03, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 103/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc là Việt Nam (Vinataba).

Theo đó, năm 2020, Vinataba tiếp tục mục tiêu xây dựng và phát triển thành Tổng công ty kinh tế nhà nước mạnh, giữ vai trò là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá, nguyên phụ liệu và xuất nhập khẩu thuốc lá. Giữ vững vị trí chủ đạo và phát huy vai trò nòng cốt trong ngành thuốc lá thông qua việc ổn định thị trường tiêu thụ, tiếp tục phát triển thị phần thuốc lá điếu trong nước, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng ngày càng cao về chất lượng, mẫu mã bao bì, giảm thiểu độc hại, góp phần ngăn chặn, hạn chế thuốc lá nhập lậu; tăng thu ngân sách; duy trì đầu tư phát triển bền vững vùng trồng nguyên liệu thuốc lá trong nước.

Tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị giúp nhà nước định hướng, thực thi các chính sách kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá, công cụ định hướng, phát triển, tổ chức sắp xếp ngành thuốc lá; hợp tác nghiên cứu, đầu tư sản xuất sản phẩm thay thế và thuốc lá thế hệ mới. Đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên và toàn Tổng công ty. Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị theo hướng hiệu quả và tiên tiến, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý để nâng cao hiệu quả điều hành các hoạt động của Tổng công ty.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu (chưa bao gồm thay đổi từ tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19) của Vinataba trong năm nay bao gồm: Tổng giá trị doanh thu 3.474 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 84 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư 97,7 tỷ đồng...

Về giải pháp thực hiện, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Vinataba tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2020 theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Rà soát, đánh giá lại toàn bộ danh mục dự án dự kiến đầu tư trong năm 2020 và các dự án chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang; chỉ quyết định đầu tư các dự án thật sự cần thiết, phù hợp khả năng triển khai, thực hiện của Vinataba. 

Đối với các doanh nghiệp nằm trong danh mục thực hiện thoái vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, Hội đồng thành viên xây dựng phương án chi tiết và lộ trình cho từng trường hợp cụ thể trình Ủy ban chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện; có giải pháp hiệu quả trong việc thoái vốn đối với các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả; tiếp tục rà soát, đánh giá và tổ chức lại bộ máy tại các doanh nghiệp kém hiệu quả nhằm tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này trên thị trường.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Vinataba về Ủy ban và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này