Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội Khoá XV

10/03/2021

CMSC Sáng 10/3, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Phú Hà, Hồ Sỹ Hùng và Nguyễn Ngọc Cảnh; lãnh đạo Văn phòng, các Vụ chức năng và Trung tâm Thông tin; và toàn thể công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Ủy ban.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã quán triệt một số văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội chuyên trách như tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội chuyên trách được quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội; Hướng dẫn số 36-HĐ/BTCTW ngày 20/01/2021 về công tác nhân sự Đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội chuyên trách ngoài các tiêu chuẩn chung dành cho Đại biểu Quốc hội, còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện như: có trình độ đào tạo đại học trở lên; người ứng cử làm Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương, chức vụ Giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên; có quy hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh Thứ trưởng và tương đương trở lên; về độ tuổi cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử nói chung phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa và đáp ứng tiêu chuẩn về sức khỏe…

Theo Thông báo số 117/BCTĐB-CTĐB ngày 25/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo cơ cấu Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quý - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thư ký hội nghị, đã trình bày tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên. Đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà sinh năm 1972, được đào tạo cơ bản với chuyên môn nghiệp vụ là Tiến sĩ chuyên ngành tài chính. Đồng chí đã trải qua nhiều cương vị và đơn vị công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ tháng 7/2018, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà luôn thể hiện là người cán bộ năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, uy tín; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các ý kiến thảo luận của cử tri Ủy ban đều thống nhất đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có năng lực thực tiễn, vốn kinh nghiệm, tư duy đổi mới, có tầm nhìn, trách nhiệm cao với công việc, có phương pháp làm việc và quản lý khoa học, kết quả công việc được đánh giá cao.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV với tỷ lệ 100% cử tri tán thành.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây và hiện nay là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Những nỗ lực đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà đã góp phần vào sự thành công nhất định của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp kể từ thành lập tới nay. Người đứng đầu Ủy ban bày tỏ tin tưởng nếu trúng cử Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà sẽ tham gia hiệu quả các hoạt động của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Thị Phú Hà phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà bày tỏ sự cảm ơn tới các cử tri tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có những đánh giá tích cực về quá trình công tác, hoạt động của mình thời gian qua. Trong suốt quá trình công tác từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nay là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà khẳng định, bản thân luôn cố gắng tận tâm, tận lực, không ngại khó khăn để hoàn thành công việc, với tinh thần luôn tôn trọng các quy định của hiến pháp, pháp luật nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của đất nước, nhân dân. Trong thời gian công tác tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan mới được thành lập, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà cho rằng, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng bản thân đồng chí luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh, sự phối hợp hiệu quả của các lãnh đạo Ủy ban để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Qua đó, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà bày tỏ cảm ơn Ban cán sự, Đảng ủy, Công đoàn, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động Ủy ban đã giúp đồng chí hoàn thành các nhiệm vụ trong quá trình công tác tại Ủy ban. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà cũng bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm của Ban cán sự Ủy ban, Đảng ủy, Công đoàn đã nhất trí giới thiệu đồng chí tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. “Nếu được bầu là Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm trong công tác để tham gia hoàn thiện các thể chế, chính sách pháp luật, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước và Ủy ban thời gian tới” – đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà bày tỏ.

Cũng trong sáng 10/3, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị giữa lãnh đạo Ủy ban với Công đoàn cơ quan, Hội nghị giữa lãnh đạo Ủy ban với các đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc và đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ quan để thực hiện quy trình thảo luận, giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV đối với đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà.

*Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ quán triệt một số văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội chuyên trách
Đồng chí Nguyễn Ngọc Quý – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà
Đồng chí Đặng Thị Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ điều hành công tác kiểm phiếu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hồng Hiển – Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng tham gia thảo luận tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Minh Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tham gia thảo luận tại Hội nghị
Đồng chí Vũ Thị Nhung – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ tham gia thảo luận tại Hội nghị
Đồng chí Lê Long – Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng tham gia thảo luận tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Huy Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng tham gia thảo luận tại Hội nghị
100% đại biểu đã nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà ứng cử Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV

Tiểu sử tóm tắt đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà:

- Sinh năm 1972. Quê quán: huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

- Chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính

- Học vị: Tiến sĩ Kinh tế, Tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ tài chính tiếng Bulgaria, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tiếng Anh, Thạc sĩ Tài chính công tiếng Pháp.

- Thành tích, khen thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2015

- Quá trình công tác:

Tháng 12/1997 – 7 /2005: Chuyên viên Vụ Tài chính tiền tệ (Bộ Kế hoạch & Đầu tư)

Tháng 8/2005 – 12/2006: Chuyên viên Vụ Kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch & Đầu tư)

Tháng 1/2007 – 10/2014: Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch & Đầu tư)

Tháng 1/2014 – 3/2017: Vụ trưởng Vụ Kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch & Đầu tư)

Tháng 4/2017 – 7/2018: Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư (Bộ Kế hoạch & Đầu tư)

Tháng 7/2018 – nay: Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 

Nhật Quang - Lê Nam

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này