Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

PVN cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia về dầu khí

06/01/2020

CMSC Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của PVN diễn ra ngày 6/1, tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An và đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Về phía PVN, có ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); ông Lê Mạnh Hùng - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, các đồng chí HĐTV, Ban Tổng giám đốc, trưởng các tổ chức trị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các Ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn.

Tổng doanh thu đạt 736,2 nghìn tỷ đồng

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN đã trình bày báo cáo hoạt động công tác Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đã trình bày tóm tắt Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020. Theo đó, năm 2019, PVN tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao trong bối cảnh tình hình quốc tế không thuận lợi, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, bất đồng giữa các nước lớn về chính sách thương mại toàn cầu ngày càng sâu sắc, xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ đã tác động mạnh đến phát triển kinh tế đất nước, trong đó có PVN. Hoạt động của lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

PVN ý thức đầy đủ về trách nhiệm của một tập đoàn kinh tế đối với đất nước, mọi kết quả hoạt động của tập đoàn đều ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP, an ninh năng lượng và nguồn thu ngân sách nhà nước; với phương châm “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên PVN đã giữ vững niềm tin, đoàn kết, bình tĩnh vượt khó, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc PVN

Kết thúc năm 2019, PVN đã về đích trước kế hoạch năm từ 2 đến 60 ngày tất cả các chỉ tiêu, nổi bật là: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 2010) đạt 519,8 nghìn tỉ đồng, vượt 4,3% kế hoạch, tăng 6,3% so với năm 2018. Tổng doanh thu toàn PVN đạt 736,2 nghìn tỷ đồng, vượt 123,9 nghìn tỷ đồng (20%) kế hoạch, tăng 17% so với năm 2018. Nộp ngân sách nhà nước 108 nghìn tỷ đồng, vượt 20,5 nghìn tỷ đồng (23,0%) kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 43,8 nghìn tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch...

Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 31/12/2019 đạt 1,02 lần cho thấy Công ty mẹ - Tập đoàn đã bảo toàn và phát triển được vốn. Hệ số khả năng thanh toán nhanh dự kiến tại thời điểm 31/12/2019 là 2,9 lần; hệ số khả năng thanh toán tổng quát dự kiến tại thời điểm 31/12/2019 là 4,0 lần, đủ khả năng thanh toán các khoản nợ, đảm bảo an toàn cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển...

Trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm dầu khí và các dự án điện cấp bách, PVN đã tích cực, chủ động thực hiện và kịp thời, thường xuyên báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương về tiến độ, những khó khăn, vướng mắc liên quan, những vấn đề vượt thẩm quyền, để xin ý kiến chỉ đạo. 

Các hoạt động khoa học công nghệ được đẩy mạnh; công tác an ninh, an toàn, môi trường trên các công trình dầu khí đảm bảo; công tác đào tạo được triển khai tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động từ PVN đến các đơn vị thành viên được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác an sinh xã hội tiếp tục triển khai thực hiện theo cam kết.

Với kết quả sản xuất, kinh doanh, tài chính vững mạnh đạt được trong những năm qua và năm 2019, cũng như triển vọng tích cực trong tương lai, PVN đã được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đánh giá tín nhiệm độc lập ở mức BB+. Đây là một trong những minh chứng rõ nét phản ánh sự đổi mới, nâng cao công tác quản trị tài chính tích hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của PVN kịp thời, thiết thực, hiệu quả, đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, đối tác chiến lược; là cơ sở, điều kiện vững chắc để PVN huy động vốn trên thị trường quốc tế.

Những nhiệm vụ quan trọng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả sản xuất, kinh doanh mà tập thể lãnh đạo, người lao động PVN đã đạt được trong năm 2019.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng

Theo Phó Thủ tướng, năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do những tác động tiêu cực của tình hình khu vực và thế giới cũng như những khó khăn nội tại trong nước. Nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, quan trọng.

Trong kết quả chung của cả nước, có sự đóng góp quan trọng của ngành đầu khí nói chung, PVN nói riêng. Tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với khát vọng và nhiệt huyết; với truyền thống đoàn kết vượt mọi khó khăn, thách thức, tập thể lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành dầu khí Việt Nam, PVN đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước. PVN và các đơn vị thành viên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt ở các chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, chế biến dầu khí và các chỉ tiêu tài chính.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng chỉ rõ các thách thức đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của PVN trong năm 2020. Đó là các mỏ đã và đang khai thác chủ yếu đang ở giai đoạn cuối, suy giảm sản lượng; số giếng khoan mới rất ít; việc thăm dò, tìm kiếm, phát hiện các mỏ mới gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng tới một số dự án quan trọng của PVN đang triển khai như Nhiệt điện Thái Bình 2, Long Phú 1; các dự án đầu tư mới như Chuỗi điện khí Lô B….

Để triển khai kế hoạch năm 2020, Phó Thủ tướng yêu cầu PVN xác định 4 nhiệm vụ quan trọng. Đó là vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các dự án, công trình dầu khí; tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí để duy trì sản lượng và gia tăng trữ lượng dầu khí, phát triển mạnh ngành công nghiệp khí. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu, khí đốt và cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung ứng điện cho đất nước; tháo gỡ khó khăn đưa các dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Long Phú 1… vào vận hành. 

Để đạt được các mục tiêu trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị PVN tiếp tục đoàn kết, thực hiện các giải pháp đồng bộ, căn cơ với 9 nhiệm vụ chính.

Theo đó, PVN cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 23/7/2018 của Bộ Chính trị và các quyết định, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ban Cán sự đảng và Ban lãnh đạo Tập đoàn chú trọng tạo sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Về quản trị doanh nghiệp, PVN cần tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, chú trọng tối ưu hóa sản xuất kinh doanh. Tuyệt đối không để các doanh nghiệp đang vận hành tốt trở thành doanh nghiệp khó khăn, thua lỗ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, tinh gọn, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, dám nghĩ dám làm. Thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý, quản trị doanh nghiệp hiện đại, rà soát cơ cấu lại các nguồn lực.

Phó Thủ tướng yêu cầu PVN cần ưu tiên nguồn lực, thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia về dầu khí bảo đảm về tiến độ, hiệu quả và nhất là phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Tích cực triển khai đầu tư các dự án trọng điểm ngành dầu khí; có giải pháp triệt để và thực hiện xử lý dứt điểm các tồn tại của các dự án chậm tiến độ...

Mặt khác, PVN cần thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình thực tế tiến độ giải ngân các dự án, nguồn bổ sung vốn chủ sở hữu trong từng thời điểm để đáp ứng nhu cầu đầu tư theo kế hoạch. Xây dựng, củng cố và mở rộng mối quan hệ với các ngân hàng thương mại có uy tín trong nước, khu vực và trên thế giới để tạo thuận lợi trong thu xếp và giải ngân vốn đầu tư.

Về thị trường, PVN cần làm tốt công tác thông tin và dự báo làm cơ sở định hướng cho việc xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp; hoàn thiện hiệu quả chuỗi giá trị dầu khí, từ khâu cung cấp - sản xuất - tiêu thụ nhằm tạo mối liên hệ chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, PVN cũng cần chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là về quản lý dự án, vận hành, quản trị doanh nghiệp; ưu tiên đào tạo chuyên gia thuộc các lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược.

Về khoa học công nghệ, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phải đổi mới căn bản và có hiệu quả thiết thực, cần có giải pháp ứng dụng cho phát triển bền vững ngành dầu khí, tạo sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Phó Thủ tướng yêu cầu PVN tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và tạo ra các sản phẩm bảo vệ môi trường.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐTV PVN

Thay mặt tập thể lãnh đạo, người lao động dầu khí, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là sự động viên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sau khi nghe báo cáo những kết quả, thành tích mà Tập đoàn đã đạt được trong năm 2019.

Khẳng định trong thời gian qua PVN đã “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động” trên thực tế, nói đi đôi với làm và PVN sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh mong muốn Chính phủ, các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ các tập đoàn, tổng công ty, trong đó có PVN.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương và PVN  chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị 

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này