Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Quốc hội tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

07/11/2019

Sáng ngày 07/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiến hành chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chịu trách nhiệm trả lời chính.

Quốc hội tiến hành chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ

Chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết các nhóm vấn đề chất vấn gồm: Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức. Công tác đánh giá, xử lý vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công an cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sẽ tham gia giải trình thêm các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Báo cáo nhanh trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã kết hợp với tinh giản biên chế, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng bộ máy hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả là mục tiêu mà các Nghị quyết của Đảng trong nhiều nhiệm kỳ đặt ra. Đặc biệt tại Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã đề ra quan điểm, chủ trương, định hướng về lộ trình, bước đi, tổ chức thực hiện cụ thể.

Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy nhiều bộ, ngành, địa phương đã tinh gọn và hạn chế chồng chéo, giao thoa. Bước đầu giảm được 4 Tổng cục, 11 Vụ thuộc Bộ, 9 đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương. Số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giảm nhiều như tại Cao Bằng giảm 3 huyện và 38 xã; Thanh Hóa giảm 76 đơn vị cấp xã; Hòa Bình giảm 59 xã; Phú Thọ giảm 52 xã;…Tinh giản biên chế đạt kết quả khả quan. Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ Nội vụ đã được Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cụ thể hóa các Nghị quyết, sửa đổi, bổ sung 05 luật, 26 nghị định, 20 thông tư và 8 đề án đề thực hiện. Tuy nhiên sau 2 năm triển khai thực hiện mới đạt được kết quả bước đầu và chưa đạt được các mục tiêu mà các Nghị quyết đề ra do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu trước Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, công tác cán bộ đóng vai trò quan trọng bởi cán bộ là người xây dựng thể chế, chính sách, tổ chức thực hiện và vận động nhân dân tạo sự đồng thuận. Thời gian qua đảng và nhà nước ban hành nhiều nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ từ tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển đào tạo và thực hiện các chính sách cán bộ, từng bước khắc phục dần những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm các sai phạm về công tác cán bộ, kỷ luật, kỷ cương hành chính ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên việc thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn chậm, thiếu đồng bộ, chậm đưa vào cuộc sống.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chia sẻ, Bộ Nội vụ sẽ lắng nghe và tiếp thu tối đa các ý kiến chất vấn, thảo luận của đại biểu Quốc hội nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ và địa phương. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân bảy tỏ mong muốn có được sự ủng hộ của các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương đồng hành cùng Bộ Nội vụ để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi của Nghị quyết của Đảng, kế hoạch của Nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu đã chất vấn các vấn đề: Bảo đảm biên chế y tế, giáo dục theo xu hướng tiến bộ trong bối cảnh tinh giản biên chế hiện nay, nhất là biên chế giáo viên ở khu vực dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; vấn đề tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập; quan điểm của Bộ về việc sáp nhập 3 văn phòng cấp tỉnh; minh bạch việc thi nâng ngạch công chức, viên chức;  có nên bỏ quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi thi nâng ngạch hay không? giải pháp then chốt giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư khi tinh giản biên chế; giải pháp ngăn chặn, xử lý cán bộ, công chức tham nhũng vặt; giải quyết, xử lý chức danh hàm ở một số cơ quan Trung ương; xử lý bất cập trong việc tổ chức thi chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; xử lý vướng mắc trong luân chuyển cán bộ...

Theo Cổng TTĐT Quốc hội

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này