Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 của VEC

12/02/2020

CMSC Ngày 11/2/2020, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 56/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 của công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Theo kế hoạch, năm 2020, VEC tiếp tục tái cơ cấu tài chính 5 dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư; đồng thời phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về chiến lược kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu VEC sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả bộ máy, định biên lao động, giảm đầu mối công việc để phù hợp với tình hình công việc thực tế của Tổng công ty. Bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng, khai thác thu phí hoàn vốn đầu tư các dự án; hoàn thành việc đầu tư xây dựng phương án sử dụng dịch vụ thu phí không dừng theo đúng quy định của pháp luật...

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của VEC trong năm 2020, bao gồm: Tổng doanh thu 4251 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 2,2 tỷ đồng; các khoản nộp ngân sách nhà nước 393,8 tỷ đồng.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu VEC tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, sử dụng và quản lý nguồn vốn nhà nước bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; tổ chức thực hiện việc quản lý, vận hành, bảo trì các dự án được giao theo đúng quy định của pháp luật... Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty về Ủy ban và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này