Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

22/01/2020

CMSC Ngày 21/01/2020, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 39/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ -Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Theo kế hoạch được phê duyệt, mục tiêu và nhiệm vụ củaTổng công ty Hàng hải Việt Nam là tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần; hoàn thiện bộ máy tổ chức và quản trị doanh nghiệp dưới mô hình công ty cổ phần hiện đại, phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế. Chủ động nghiên cứu, xác định lợi thế cạnh tranh, có chiến lược kinh doanh phù hợp, hiệu quả; cơ cấu lại nguồn lực, vốn đầu tư để tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, trong đó trọng điểm tập trung phát triển hệ thống cảng biển tại khu vực Lạch Huyện (Hải Phòng), Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cái Mép - Thị Vải; nghiên cứu xây dựng các trung tâm logistics/ICD tạo vai trò kết nối và khép kín chuỗi dịch vụ; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác...

Các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu gồm: Tổng doanh thu của Công ty mẹ 1.555 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 51 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 0,42%...

Về giải pháp thực hiện, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2020 theo đúng quy định pháp luật; sử dụng và quản lý nguồn vốn nhà nước bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; rà soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải biển, trong đó, đảm bảo hiệu quả tối đa hoạt động khai thác vận tải biển. Đồng thời, rà soát toàn bộ danh mục dự án dự kiến đầu tư trong năm 2020; các dự án đầu tư phải triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 về Ủy ban và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Xem Quyết định tại đây

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này