Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với EVN

29/04/2021

CMSC Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 161/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo Quyết định, xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt loại B.

Xem Quyết định số 161/QĐ-UBQLV tại đây

Media
Thư viện hình ảnh