Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Vinataba

27/10/2021

00:00/

CMSC Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 482/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Theo Quyết định, xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đạt loại A.

Xem Quyết định số 482/QĐ-UBQLV tại đây

Media
Thư viện hình ảnh