Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2021

11/01/2022

CMSC Chiều 11/1, tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo, trong năm 2021, VRG đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước, ổn định thu nhập cho người lao động. Tất cả các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt, tăng trưởng so với năm 2020.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2021 ước đạt hơn 28.500 tỷ đồng (vượt 6% kế hoạch), tăng 10% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 6.100 tỷ đồng (vượt 7% kế hoạch), tăng 4% so với năm 2020. Công ty mẹ – Tập đoàn cũng đã hoàn thành tốt kế hoạch của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chấp thuận như doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng (vượt 3% kế hoạch); Lợi nhuận sau thuế đạt 2.160 tỷ đồng (vượt 5% kế hoạch).

Do kết quả kinh doanh khả quan nên tiền lương và thu nhập của gần 85.000 người lao động (trong đó có gần 33.000 lao động là người dân tộc thiểu số, chiếm 38,7%) của VRG đều tăng, ước đạt hơn 8,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với năm 2020.

VRG xây dựng kế hoạch năm 2022 với doanh thu và thu nhập khác đạt 29.271 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 6.793 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021; Lợi nhuận sau thuế 5.340 tỷ đồng tăng 3% so với năm 2021.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh nhận định: Năm 2021 là một năm có rất nhiều khó khăn, trở ngại và thách thức đối với hoạt động của các ngành nghề nói chung và ngành cao su nói riêng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19. Dịch bệnh bùng phát mạnh lần thứ 4 tại khu vực Đông Nam bộ, TP. Hồ Chí Minh và trên phạm vi cả nước cũng như trên toàn thế giới đã ảnh hưởng hết sức nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu nhập, việc làm và đời sống của người lao động.

Trong bức tranh khó khăn chung đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch Covid - 19 hiệu quả, cơ bản đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của Trung ương và của địa phương; vừa tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn bằng nhiều hình thức nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất không đứt gãy, đồng thời, chăm lo tốt đời sống người lao động. Ủy ban đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của Tập đoàn trong việc chung tay cùng Nhà nước thực hiện tốt việc phòng chống dịch thông qua việc ủng hộ 200 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng chống dịch Covid – 19 của Quốc gia. Đồng thời, hỗ trợ hàng tỷ đồng cho các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch; đảm bảo được sự an toàn cho hơn 83.000 lao động trước đại dịch.

Ông Nguyễn Cảnh Việt – Phó Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (thứ 4 từ trái sang) và ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (thứ 4 từ phải sang) trao Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân

Năm 2022 tiếp tục được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid – 19 có những diễn biến phức tạp. Thêm vào đó, những thay đổi bất lợi về thời tiết, thị trường giá cả của cao su tuy có dấu hiệu tăng trở lại nhưng chưa ổn định… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong quá trình thực hiện tất cả các nhiệm vụ. Tuy nhiên, theo yêu cầu của các cấp, các doanh nghiệp, ngành nghề đều cần cố găng có sự tăng trưởng trong kết quả hoạt động sản xuất. Do đó, ngay từ bây giờ, Tập đoàn phải bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch, các phương án và giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, đảm bảo mức tăng trưởng chung khoảng từ 5% trở lên so với năm 2021 về doanh thu, lợi nhuận, các chỉ tiêu khác của toàn Tập đoàn và của riêng Công ty mẹ - Tập đoàn.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể, Tổ đại diện vốn nhà nước khẩn trương phối hợp với Hội đồng quản trị để tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 và hoàn thiện Điều lệ, các quy chế, quy định của Tập đoàn theo đúng ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban. Phát huy, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại diện vốn tại doanh nghiệp và người đứng đầu trong việc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nhất là quản lý, sử dụng vốn, tài sản, nguồn lực đất đai có hiệu quả và đúng quy định của Nhà nước. Khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện các quy chế nội bộ của Tập đoàn, đảm bảo tính hiệu quả, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Lãnh đạo VRG nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

Bên cạnh đó, VRG cần khẩn trương hoàn thiện, trình Ủy ban phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của Tập đoàn trong tháng 01/2022 trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và sát với thị trường năm 2022, xây dựng các giải pháp khả thi, cụ thể đối với từng ngành nghề, lĩnh vực, khu vực hoạt động chính của Tập đoàn. Ngoài ra, VRG cần quyết liệt trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021 – 2025 khi được phê duyệt. Sắp xếp mô hình tổ chức sản xuất, xây dựng phương án quản lý tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả ở các đơn vị thành viên phù hợp đặc điểm của từng vùng miền, từng doanh nghiệp và trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

6 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh yêu cầu VRG tiếp tục phát triển Tập đoàn trên nền tảng 3 trụ cột: Kinh tế - Xã hội – Môi trường. Thực hiện tốt chương trình phát triển bền vững, nâng cao diện tích vườn cây, nhà máy đạt các chứng chỉ rừng bền vững quốc tế FSC, PEFC/VFCS-FM, chuỗi hành trình sản phẩm Coc… Nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của Tập đoàn.

Các tập thể nhận Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Năm 2022, VRG cần tích cực đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Việt Nam, tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua. Có những chế độ, chính sách khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu để làm động lực thúc đẩy người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn năm 2022 và những năm tiếp theo.

P.V

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này