Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Thông báo về việc tuyển chọn đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

15/12/2020

CMSC Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông báo về việc tuyển chọn đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 308/QĐ-UBLV ngày 26/6/2020 phê duyệt danh mục và dự kiến kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2021.

Căn cứ Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc Ủy ban ban hành kèm theo Quyết định số 613/QĐ-UBQLV ngày 30/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban, đề nghị các đơn vị, cá nhân quan tâm và đủ điều kiện năng lực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuẩn bị hồ sơ để tuyển chọn và nộp về Vụ Tổng hợp (Ủy ban).

Hồ sơ tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 của Ủy ban gồm:

1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì (Bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Các hồ sơ pháp lý chứng nhận hoạt động có hiệu lực khác…).

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (PL8-ĐƠN ĐK).

3. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (PL9-TMNV phù hợp theo từng loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ). Mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do 01 (một) cá nhân làm chủ nhiệm, 01 (một) thư ký và các thành viên tham gia nghiên cứu, không có đồng chủ nhiệm và phó chủ nhiệm.

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (PL10-LLTC).

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, thư ký và các thành viên chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (PL11-LLCN).

6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước (PL12-LLCG), nước ngoài (PL13-APPX-CVS) (đối với trường hợp có thuê chuyên gia).

7. Văn bản xác nhận đồng ý của tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (PL14-PHNC).

8. Văn bản chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (đối với nhiệm vụ có huy động kinh phí ngoài ngân sách nhà nước).

9. Báo giá tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trong trường hợp thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung mua, thuê tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu).

10. Kết quả tra cứu thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có liên quan theo mẫu (PL15-KQTrC) (trong trường hợp cần thiết).

Hồ sơ được niêm phong và ghi rõ: Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ; danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ và gửi về Vụ Tổng hợp (01 bộ hồ sơ gốc có chữ ký/dấu trực tiếp và 01 bản hồ sơ điện tử qua địa chỉ mail: tonghop@cmsc.gov.vn trước ngày 21/12/2020) để kịp triển khai các bước tiếp theo. Quá thời hạn trên, các đơn vị, cá nhân không gửi hồ sơ được hiểu là không đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 của Ủy ban.

Xem Quyết định số 308/QĐ-UBQLV tại đây

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này