Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

15/01/2020

CMSC Ngày 15/01/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP.

Theo đó, các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP như sau: Tổng doanh thu 1.399 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 12%...

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 theo quy định; các Vụ thuộc Ủy ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Xem Kế hoạch tại đây

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này