Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

10/05/2021

CMSC Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh đã có văn bản số 610/UBQLV-NN yêu cầu Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP, Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP, Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Cà phê Việt Nam về thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Xem văn bản số 610/UBQLV-NN tại đây

Media
Thư viện hình ảnh