Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

05/02/2021

CMSC Ngày 05/02/2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có văn bản số 141/UBQLV-VP gửi các đơn vị, Hội đồng thành viên, Người đại diện vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban về việc tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Quảng Ninh và Hải Dương, Ủy ban yêu cầu các đơn vị triển khai các nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, hạn chế tham gia lễ hội. Đồng thời hạn chế di chuyển đến các vùng có dịch Covid-19 theo thông báo của Chính phủ.

Hội đồng thành viên, Người đại diện vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực quán triệt toàn thể người lao động tuân thủ các chỉ đạo, quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ song song với thực hiện đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động.

Tập trung vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho thị trường, ổn định giá cả sản phẩm, dịch vụ.

Xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể để kiểm soát, phòng, chống tốt nhất dịch bệnh trong trường hợp xấu, ưu tiên đảm bảo an toàn sức khỏe các cán bộ, người lao động.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm.

Media
Thư viện hình ảnh