Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Góp ý về Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhà nước

19/06/2020

CMSC Chiều 19/6, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức Tọa đàm Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”.

Đồng chủ trì Tọa đàm là bà Đặng Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ (Ủy ban) và ông Nguyễn Tuấn Khanh – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Thanh tra Chính phủ). Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Vụ chức năng, Trung tâm Thông tin (Ủy ban), đại diện các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban.

Bà Đặng Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ (Ủy ban) phát biểu khai mạc Tọa đàm

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, bà Đặng Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ đánh giá: Đây là diễn đàn để các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc chia sẻ kinh nghiệm, thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán đối với doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực quản lý, những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề hiện nay cần cải tổ, hoàn thiện.

Lãnh đạo Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến; kiến nghị giải pháp, vấn đề cần thiết để Ban Soạn thảo, Tổ biên tập tiếp thu, nghiên cứu, đánh giá đầy đủ và hoàn chỉnh Đề án, cũng như tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước nói chung và tài sản của nhà nước nói riêng.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra cho biết: Nghị quyết số 97 NQ/CP ngày 2/10/2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và giao nhiệm vụ cho Thanh tra Chính phủ chủ trì xây dựng Đề án. Năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập giúp Chính phủ soạn thảo Đề án này.

Hiện nay, đã khảo sát 6 tỉnh, thành phố; nghiên cứu, rà soát lại hệ thống pháp luật liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán đối với doanh nghiệp nhà nước. Thêm phần thực tiễn để xây dựng nội dung dự thảo Đề án này, Viện đã tham mưu cho Thanh tra Chính phủ đi khảo sát, làm việc trực tiếp với các Bộ, ngành quan trọng.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có nhiệm vụ quản lý nguồn lực, tài sản lớn; các doanh nghiệp trực thuộc sở hữu 100% vốn nhà nước hoặc có vốn nhà nước chiếm cổ phần chi phối; có sự đa dạng về các loại hình tập trung ngành nghề; các lĩnh vực hoạt động khác nhau với điều kiện kinh doanh khác nhau; phương thức kiểm soát khác nhau; quản lý con người, vốn tài sản cũng đa dạng.

Bà Lê Thị Thúy - Trưởng phòng Quản lý Khoa học (Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra) trình bày tóm tắt những nội dung cụ thể của Đề án

Trình bày tóm tắt những nội dung cụ thể của Đề án, bà Lê Thị Thúy - Trưởng phòng Quản lý Khoa học (Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra) cho biết, mục tiêu chung của Đề án nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm việc quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của nhà  nước tại doanh nghiệp; góp phần nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo bà Lê Thị Thúy, Đề án được triển khai ở các Bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương các cấp và các doanh nghiệp nhà nước. Các chủ thể, đối tượng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp nhà nước và các chủ thể có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Đề án này. Đề án xác định rõ 5 mục tiêu cụ thể và tập trung vào 5 nhóm giải pháp: Hoàn thiện chính sách, pháp luật; Tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Nâng cao năng lực và đạo đức công vụ của các chủ thể có thẩm quyền kiểm soát doanh nghiệp nhà nước; Thực hiện minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình trong kiểm soát doanh nghiệp nhà nước; Tăng cường kiểm soát đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp nhà nước.

Tại buổi Tọa đàm, đại diện Tổ biên tập đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện, trong đó tập trung các vấn đề: Xác định phạm vi, tên gọi của Đề án; bố cục, nội dung Tờ trình, Đề án; Chia sẻ thực tế tham mưu, quản lý; thực trạng hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhà nước, kiểm toán trong thời gian qua; những thành công, ưu điểm, bất cập, hạn chế, nguyên nhân; Kiến nghị, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật và các biện pháp, giải pháp thực thi pháp luật nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, đồng thời phòng ngừa tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước, góp phần bảo đảm, bảo vệ, nâng cao giá trị của doanh nghiệp nhà nước, phát huy vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này