Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Góp ý hoàn thiện Quy trình phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban

25/06/2020

CMSC Sáng 25/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) Hồ Sỹ Hùng đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến các bộ, ngành, Vụ chuyên môn về dự thảo Quy trình phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban.

Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; đại diện các Vụ: Tổng hợp, Công nghiệp, Nông nghiệp, Năng lượng, Pháp chế và kiểm soát nội bộ của Ủy ban.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Văn Khiên - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Ủy ban) cho biết: Vụ Tổng hợp được giao chủ trì, phối hợp cùng Vụ Pháp chế và kiểm soát nội bộ cùng các đơn vị liên quan xây dựng quy trình thống nhất chung trong Ủy ban đối với nhiệm vụ phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13 - Luật 69).

Khẳng định sự cấp thiết của việc hoàn thiện để sớm ban hành quy trình phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban theo quy định của Luật 69, Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng cho rằng: Đây là quy trình nội bộ nhưng liên quan đến Luật số 69. Sau khi tiếp nhận các ý kiến bằng văn bản của các đơn vị có liên quan, Vụ Tổng hợp đã dự thảo Quy trình phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban để tiếp tục lấy ý kiến của các Bộ, ngành, Vụ chuyên môn tại cuộc họp này.

Đóng góp ý kiến tại cuộc họp về Dự thảo Quy trình phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban, lãnh đạo các vụ chuyên môn của Ủy ban đều cho rằng, việc sớm ban hành quy trình là vô cùng cần thiết. Các dự án của doanh nghiệp trực thuộc cần phê duyệt nhiều, nên phải sớm có một quy trình để đảm bảo sự thống nhất. Nhiều ý kiến cũng đề nghị bổ sung đối tượng áp dụng ngoài các doanh nghiệp là các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước. Quy trình phải bám sát các quy định tại Luật 69, đặc biệt, cần quy định rõ các nội dung phê duyệt cụ thể.

Theo đại diện Bộ Tài chính, phạm vi điều chỉnh của Luật 69 quy định phân cấp phê duyệt và đầu tư dự án được xem xét trên khía cạnh về thẩm quyền quyết định sử dụng vốn của doanh nghiệp để đầu tư dự án. Việc thực hiện dự án đầu tư tuân thủ trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo các quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng. Hiện nay còn có cách hiểu khác nhau về vai trò của Ủy ban trong việc phê duyệt dự án đầu tư và thời điểm xem xét phê duyệt dự án, do đó cần phải làm rõ việc phê duyệt dự án đầu tư của Ủy ban sẽ được thực hiện ở giai đoạn nào của dự án đầu tư. Bộ Tài chính cũng đang rà soát lại Luật 69 để báo cáo Thủ tướng nhằm tạo điều kiện tháo gỡ các vướng mắc, bất cập.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng giao Vụ Tổng hợp hoàn thiện Dự thảo quy trình căn cứ theo Luật 69, tham khảo các quy định hiện hành đề xuất cụ thể nội dung phê duyệt. Thống nhất bổ sung đối tượng áp dụng là doanh nghiệp do Ủy ban làm cơ quan đại diện chủ sở hữu, bao gồm cả công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước; thời điểm phê duyệt là trước khi dự án được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty ban hành quyết định đầu tư dự án; thành lập Tổ công tác là nhóm chuyên môn đánh giá hồ sơ dự án giúp các Vụ quản lý doanh nghiệp và tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban. Báo cáo đánh giá dự án là báo cáo của các Vụ quản lý doanh nghiệp đánh giá về các nội dung của dự án trên cơ sở báo cáo của Tổ công tác. Hình thức phê duyệt là văn bản của Ủy ban có ý kiến phê duyệt hoặc không phê duyệt dự án đầu tư...

Về quy trình, bước 1 là người đại diện vốn trực tiếp tại doanh nghiệp cho ý kiến, nêu rõ quan điểm, khẳng định các thủ tục đã làm, cơ sở pháp lý, hiệu quả kinh tế của dự án; bước 2 là tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng gửi Vụ quản lý doanh nghiệp, nếu hồ sơ không đủ thì Vụ quản lý có văn bản thông báo cho doanh nghiệp không quá 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng cũng giao Vụ Pháp chế, kiểm soát nội bộ phối hợp với Vụ Tổng hợp thực hiện rà soát, góp ý đối với nội dung phân công nhiệm vụ tại quy trình phê duyệt dự án, đảm bảo đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban.

Sau khi lãnh đạo Ủy ban thông quy trình, Vụ Tổng hợp tham mưu lãnh đạo Ủy ban có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt cho Ủy ban được phép ban hành và áp dụng Quy trình phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền.

Minh Ngọc - Lê Nam

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này