Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

13/02/2020

CMSC Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 60/QĐ-UBQLV ban hành chương trình hành động của Ủy ban về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Ảnh minh họa

Ủy ban đã đề ra 11 nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP (Nghị quyết 01) của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ủy ban nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, với mục tiêu tổng quát: Tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng thực chất, hiệu quả hơn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm…

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban yêu cầu các đơn vị, Tập đoàn, Tổng công ty căn cứ những giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết 01 và nội dung chương trình hành động này, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu, yêu cầu. Cụ thể: Các đơn vị thuộc Ủy ban đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty. Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và trong nước để chủ động tham mưu cho lãnh đạo các phương án, giải pháp ứng phó kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong chỉ đạo, điều hành đồng bộ các chính sách vĩ mô, nhất quán mục tiêu xuyên suốt góp phần đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Các Tập đoàn, Tổng công ty tập trung sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch được cấp cỏ thẩm quyền phê duyệt. Giao Vụ pháp chế, Kiểm soát nội bộ theo dõi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ theo dõi, kịp thời đề xuất lãnh đạo Ủy ban tham gia ý kiến đối với các lĩnh vực có liên quan; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia ý kiến vào các Nghị định để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Các Vụ: Năng lượng, Tổng hợp, Công nghệ và Hạ tầng, Công nghiệp, Nông nghiệp chủ trì, đôn đốc, phối hợp với đơn vị liên quan chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và niêm yết trên thị trường chứng khoán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật...

Chủ tịch Ủy ban yêu cầu 19 Tập đoàn, Tổng công ty tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực nhà nước giao; hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020; xây dựng phương án kịch bản, giải pháp phòng, chống tác động của thời tiết, dịch bệnh, hạn chế ảnh hưởng thấp nhất đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh...

Chủ tịch cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban căn cứ nội dung Nghị quyết 01 và chương trình hành động này để xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Minh Ngọc

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này