Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Ủy ban sơ kết công tác Đảng và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019

29/07/2019

CMSC Sáng 29/7, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban, các thành viên Ban cán sự Đảng, Bí thư các Chi bộ cùng toàn thể đảng viên của Ủy ban.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm

Trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí Phạm Minh Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phụ trách công tác Đảng của Ủy ban - cho biết, tính đến 30/6/2019, Đảng bộ Ủy ban có 50 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chị bộ. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Ủy ban đã đổi mới trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch được đề ra và các công việc đột xuất khác; thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng bộ và động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Minh Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phụ trách công tác Đảng của Ủy ban

Theo đồng chí Phạm Minh Hoàng, Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Ủy ban, các chi bộ và đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị liên quan tới kiện toàn cơ cấu tổ chức, cán bộ; công tác đào tạo và thi đua khen thưởng; ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ và công tác hành chính, quản trị; thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước với 19 tập đoàn, tổng công ty đã tiếp nhận.

Về công tác chính trị - tư tưởng, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và thực hiện việc học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng và các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Theo đó, việc quán triệt đã được triển khai đến từng chi bộ, tạo thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, công tác đạo tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng đang được các chị bộ nghiên cứu, tham mưu để triển khai trong thời gian tới.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban đã thực hiện đúng chế độ sinh hoạt định kỳ và họp đột xuất; tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ủy ban, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị, tổ chức liên quan trong việc hoàn thiện tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

Đảng ủy, lãnh đạo của Ủy ban đã quan tâm chỉ đạo kịp thời việc thành lập tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Các tổ chức đoàn thể này sau khi đi vào hoạt động đã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và động viên kịp thời đối với đoàn viên, hội viên; góp phần tăng cường đoàn kết trong cơ quan và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Báo cáo sơ kết 6 tháng cũng chỉ ra những hạn chế liên quan tới chất lượng sinh hoạt tại một số chi bộ, việc nắm bắt, triển khai một số công việc chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra; công tác phối hợp, điều hành trong triển khai công việc có lúc còn thiếu nhịp nhàng.

Đóng góp ý kiến xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết

Tham gia phiên thảo luận do đồng chí Hồ Sỹ Hùng  - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng ban điều hành, đồng chí Đỗ Hữu Huy - Bí thư Chi bộ Văn phòng Ủy ban đóng góp ý kiến về công tác chính trị - tư tưởng và xây dựng Đảng. Theo đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy ban cần xây dựng kế hoạch chi tiết công tác đào tạo, phát triển đảng viên; kết nạp đảng viên mới.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy - Bí thư Chi bộ Văn phòng Ủy ban

Đồng chí Phạm Tuấn Anh - Bí thư Chi bộ Vụ Tổng hợp Ủy ban đề nghị bổ sung vào Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng những điểm quan trọng như thời gian hoàn thiện sớm cơ cấu tổ chức Đảng bộ, ban hành đầy đủ quy chế hoạt động.

Đồng chí Phạm Tuấn Anh - Bí thư Chi bộ Vụ Tổng hợp Ủy ban

Công tác sinh hoạt đảng ở các chi bộ được thực hiện thường xuyên, liên tục, nội dung bám sát các hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, Đảng ủy Ủy ban đã chủ động phối hợp làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Phạm Tuấn Anh cũng báo cáo về những điểm đáng ghi nhận trong công tác chuyên môn của Ủy ban về xử lý các công việc của doanh nghiệp trực thuộc.

Trao đổi tại phiên thảo luận, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh đóng góp ý kiến về tầm quan trọng của việc đóng góp ý kiến trong quá trình làm việc giữa các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Ủy ban. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, bên cạnh việc trao đổi, các đảng viên cần đề xuất giải pháp xử lý, giải quyết vấn đề.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiển - Bí thư Chi bộ Vụ Công nghệ và Hạ tầng

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiển - Bí thư Chi bộ Vụ Công nghệ và Hạ tầng Ủy ban đề nghị phân công xây dựng chương trình công tác cụ thể, triển khai những định hướng lớn, giao các đơn vị triển khai.

Đồng chí Hồ Công Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng

Đồng chí Hồ Công Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng đóng góp ý kiến về tổ chức các hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Chi bộ Vụ Công nghiệp

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Công nghiệp chia sẻ về các vấn đề chuyên môn của Vụ, đồng thời cho rằng, cần phối hợp với doanh nghiệp để tìm tiếng nói chung, bởi khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ủy ban và các doanh nghiệp, mới có thể giải quyết được vấn đề trong thời gian ngắn. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cũng đóng góp ý kiến về xây dựng văn hóa công sở. Theo đó, cần xây dựng văn hóa công sở dựa trên ba trọng tâm: với công việc được giao, với cấp trên và đồng nghiệp và với doanh nghiệp và cơ quan bên ngoài.

Đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà - Thành viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban

Tham gia phiên thảo luận, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà - Thành viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban đóng góp ý kiến về công tác sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ, công tác xây dựng đề án tiếp nhận 3 Đảng bộ Tổng công ty trực thuộc Ủy ban.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban

Tổng hợp ý kiến tham gia thảo luận, đồng chí Hồ Sỹ Hùng cho rằng, các đảng viên cần có tư tưởng thái độ rõ ràng, nâng cao khả năng phối hợp, trao đổi thông tin, từ đó xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết, nâng cao uy tín của Ủy ban. Về hoạt động Đảng, đồng chí Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh vai trò của các Chi bộ, là nơi đảng viên được thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình; công tác tự kiểm tra, giám sát cần được các Chi bộ thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh đánh giá, 6 tháng đầu năm, tập thể Ủy ban đã từng bước khắc phục khó khăn và đi vào nền nếp.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh chỉ rõ những nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, các đảng viên của Ủy ban cần lưu ý thực hiện tốt song song nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ trong công tác Đảng. Đồng chí đề nghị nghiêm túc nỗ lực hoàn thành kế hoạch chuyên môn đúng thời hạn. Về công tác Đảng, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh mong muốn các Chi bộ đảm bảo tần suất sinh hoạt đi kèm với mục tiêu nâng cao chất lượng, phát huy phong trào thi đua, sinh hoạt theo chuyên đề.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và kiện toàn tổ chức Đảng cũng như triển khai Nghị quyết của Trung ương và cấp trên là rất quan trọng, đây là nhiệm vụ liên tục và thường xuyên. Bí thư Ban cán sự Đảng cũng đặc biệt lưu ý về công tác xây dựng, bồi dưỡng và đào tạo đảng viên…

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này