Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Ủy ban yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

21/07/2021

00:00/

CMSC Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ tại Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương, trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Hội đồng thành viên, Người đại diện vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc quán triệt thực hiện các nội dung quan trọng.