Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Xin ý kiến về dự thảo Đề án Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài mua phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban là đại diện chủ sở hữu

24/09/2021

00:00/

CMSC Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã xây dựng dự thảo Đề án “Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài mua phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban là đại diện chủ sở hữu để góp phần cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao”.

Để có cơ sở tổng hợp và hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban đề nghị các Bộ, cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến với nội dung dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt và Đề án (file kèm theo), gửi về Ủy ban trước ngày 8/10/2021.

Dowload dự thảo nội dung Tờ trình tại đây

Dowload dự thảo nội dung Quyết định phê duyệt tại đây

Dowload dự thảo nội dung Đề án tại đây

Thông tin chi tiết liên hệ ông Nguyễn Thanh Nam, SĐT: 0949.742.899; email: tonghop@cmsc.gov.vn

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này