Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Dự kiến chương trình Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

09-04-2019

Theo dự kiến, Chương trình Phiên họp thứ 33 (tháng 4/2019) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 10/4 - 18/4/2019. Tại Phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng theo Kế hoạch đã được xây dựng.

Theo dự kiến Chương trình, tại Phiên họp lần thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về một số dự án Luật: Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Cho ý kiến về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); Cho ý kiến về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên; Cho ý kiến (lần 2) về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật Thư viện; Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Cho ý kiến về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Chính phủ báo cáo một số vấn đề về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Cũng tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội; Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội; Cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020; Cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; Cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể 1 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai; Xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách trung ương; việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ chủ trì Phiên họp. Các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành các nội dung Phiên họp. Phiên họp diễn ra từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 và từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 các ngày.


Theo Cổng TTĐTQH

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này