Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Góp ý về dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật Đầu tư, Doanh nghiệp và Xây dựng

02-08-2019

CMSC Ngày 1/8, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã tổ chức Hội thảo góp ý về dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Xây dựng với sự chủ trì của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà.

Tham gia Hội thảo có ông Quách Ngọc Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ông Bùi Văn Dưỡng - Phó Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng), đại diện các Vụ chức năng, tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban.

Chia sẻ tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà cho biết, trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều đạo luật quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, trong đó có Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Xây dựng. Các Luật này đã góp phần xóa bỏ rào cản về đầu tư, kinh doanh không phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Thị Phú Hà

“Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, có nhiều doanh nghiệp chưa nắm bắt đầy đủ những nội dung quy định. Hội thảo là dịp để đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và 19 tập đoàn, tổng công ty trao đổi, đóng góp ý kiến trong các đề xuất sửa đổi, bổ sung ở những nội dung đang vướng mắc” - Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà nhấn mạnh.

Chỉ ra những điểm mà Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp hiện hành giúp cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh Việt Nam, ông Quách Ngọc Tuấn nhận định, các đạo luật này đã bãi bỏ một số yêu cầu, điều kiện tại thời điểm thành lập doanh nghiệp để từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài; bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước; tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.

Ông Quách Ngọc Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Theo ông Quách Ngọc Tuấn, các tổ chức quốc tế đánh giá, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2018 được cải thiện 13 bậc so với năm 2016. Trong đó, chỉ số thành phần Tiếp cận điện năng tăng 69 bậc, Nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng 36 bậc, Khởi sự kinh doanh tăng 17 bậc, chỉ số Hiệu quả logistics tăng 25 bậc, chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 14 bậc…

Bên cạnh kết quả đạt được, thực tiễn gần 4 năm thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa một số quy định của các Luật này. Theo đó, mặc dù đã có nhiều cải cách theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, nhưng một số quy định của Luật Đầu tư còn thiếu tính khả thi, minh bạch và hiệu quả.

Bên cạnh đó, một số nội dung của Luật Doanh nghiệp cần được tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm tính minh bạch, khả thi; đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp; nâng cao mức độ bảo vệ cổ đông, nhà đầu tư; thúc đẩy quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế tốt, đồng thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp cũng cần được tiếp tục hoàn thiện nhằm cải thiện, nâng cao sức cạnh tranh của môi trường kinh doanh Việt Nam.

Ông Bùi Văn Dưỡng - Phó Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng)

Nêu quan điểm xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Xây dựng, ông Bùi Văn Dưỡng cho biết, dựa trên nguyên tắc duy trì những nội dung chính yếu của Luật Xây dựng 2014, các nội dung đề xuất sửa đổi nhằm đáp ứng các chủ trương của Đảng, Chính phủ và yêu cầu thực tế về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng. Dự luật xây dựng cần phù hợp với thực tiễn, tập trung sửa đổi, bổ sung những quy định liên quan đến vấn đề mang tính cấp bách, cần thiết nhất và đã được đánh giá tác động, để tháo gỡ vướng mắc, bất cập về thể chế, tạo cơ sở pháp lý nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tính tương thích của các chính sách với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Một điểm quan trọng là cần bảo đảm sự quản lý thống nhất của Trung ương, tăng cường phân cấp hợp lý và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đại diện các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban tham gia đóng góp ý kiến

Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà, các đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dưng và 19 tập đoàn, tổng công ty đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và đưa ra những đề xuất sửa đổi, bổ sung cho Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Xây dựng hiện hành trên tinh thần thẳng thắn và mang tính xây dựng.


Nhật Quang

Tag: cmsc , ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp , phó chủ tịch nguyễn thị phú hà , ủy ban , sửa đổi bổ sung luật đầu tư doanh nghiệp xây dựng

Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này