Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV-2019

25-03-2019

CMSC Trung tâm Thông tin thông báo về việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019

           ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN

NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Số:  18 /TTTT-HCTH

V/v hưởng ứng Giải Búa liềm vàng

  lần thứ IV-2019

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          

                Hà Nội, ngày  25   tháng  03  năm 2019

Kính gửi:  Các đơn vị thuộc Ủy ban

Triển khai công văn số 7504-CV/BTCTW ngày 07/3/2019 của Ban Tổ chức Trung ương  về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng  lần thứ  IV – năm 2019; được sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban, Trung tâm Thông tin xin thông báo về việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019, cụ thể như sau:

1. Giải Búa liềm vàng là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí.

2. Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng cần bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, lĩnh vực Ủy ban phụ trách, phản ánh sinh động kết quả thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 và 8 khóa XII; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

3.Các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019 là những tác phẩm được đăng, phát kể từ ngày 1/11/2018 đến 31/10/2019.  Dự kiến Lễ công bố và trao Giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/2020)…

4. Ủy ban vận động các tổ chức, cơ sở Đảng, Đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động thuộc Ủy ban nhiệt tình viết bài tham gia Giải Búa liềm vàng lần này. Trên cơ sở đăng ký đề tài của các đơn vị, Trung tâm Thông tin sẽ tiếp nhận, biên tập, đăng các tác phẩm trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban (Email: ubqlv@cmsc.gov.vn/hainn@cmsc.gov.vn). Lãnh đạo Ủy ban sẽ quyết định các tác phẩm được chọn gửi tham gia dự thi về Ban tổ chức và sẽ có các hình thức khen thưởng cho những tập thể, cá nhân tham gia số lượng lớn tác phẩm với chất lượng tốt, đặc biệt là những tác phẩm báo chí đạt Giải Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019.

Xin thông báo và đề nghị các đơn vị tổ chức tham dự.

Trân trọng.

(Thể lệ Giải Búa liềm vàng xem tại đây)

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Ban cán sự Đảng Ủy ban (để b/c);
  • VP ủy ban (để phối hợp);
  • Lưu VT,

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Công Hòa


Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này