Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất

09-08-2019

CMSC Ngày 8/8/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã ban hành Kế hoạch số 1090/KH-UBQLV về tổ chức Đại hội Thi đua lần thứ nhất với chủ đề: "Đổi mới, minh bạch, hiệu quả, bền vững".

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn số 1149/HD - BTĐKT ngày 18/6/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Ủy ban đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua lần thứ nhất.

Đại hội Thi đua nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước của các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn tới. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, từ đó cổ vũ, khơi dậy nguồn sáng tạo, động viên mọi nguồn lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững...

Thông qua Đại hội Thi đua yêu nước rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua và đổi mới công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Đại hội nhằm phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Xem Kế hoạch số 1090 tại đây


ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này