Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg

09-09-2019

CMSC Ngày 9/9, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Kế hoạch số 1298/KH-UBQLV về triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Ủy ban đã xây dựng kế hoạch thực hiện với các yêu cầu cụ thể:

Về tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018: Tổ chức thông tin, truyền thông các nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban, trang thông tin điện tử của các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc. Biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, tập huấn các văn bản pháp luật này cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc;

Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành, tập huấn về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác phòng, chống tham nhũng.

Xem Kế hoạch tại đây


Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này