Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Kiểm soát viên là cánh tay nối dài của Ủy ban tại doanh nghiệp

27-03-2019

CMSC Đây là khẳng định của Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh tại Hội nghị kiểm soát viên, ban kiểm soát viên các Tập đoàn, Tổng công ty diễn ra chiều ngày 22/3.

 

Hội nghị kiểm soát viên, ban kiểm soát viên tại các Tập đoàn, Tổng công ty

Tham dự Hội nghị còn có Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà, lãnh đạo các Vụ chức năng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) và các kiểm soát viên tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh cho biết, Hội nghị là cơ hội tốt để các Vụ chuyên môn của Ủy ban và đặc biệt là Vụ Pháp chế và kiểm soát nội bộ có cơ hội lắng nghe ý kiến và đề xuất của các kiểm soát viên.

Theo Chủ tịch Ủy ban, kiểm soát viên có thể đánh giá được hết những khó khăn, thuận lợi khi hoạt động tại doanh nghiệp, từ đó những đề xuất, kiến nghị của các kiểm soát viên sẽ giúp Ủy ban xây dựng định hướng quản lý.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các kiểm soát viên của 19 Tập đoàn, Tổng công ty đã khái quát những vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn hoạt động. Theo đó, tuy văn bản quy phạm pháp luật đã có những quy định điều chỉnh hoat động của kiểm soát viên, nhưng trên thực tế, vẫn có những điểm cần thiết xem xét điều chỉnh, trong khi Luật Doanh nghiệp chỉ quy định vai trò của kiểm soát viên một cách chung chung, thiếu cụ thể.“Sau Hội nghị này, trên cơ sở pháp luật quy định chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban và kiểm soát viên, ban kiểm soát, chúng ta sẽ có được quy chế kiểm soát viên chất lượng, khắc phục những thực trạng cũ, đồng thời phát huy các điểm mạnh trong những quy chế trước đây” - Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh nói và nhấn mạnh: “Kiểm soát viên là cánh tay nối dài của Ủy ban tại doanh nghiệp”.

Các kiểm soát viên tham gia ý kiến tại Hội nghị

Bên cạnh đó, theo các kiểm soát viên, trong công tác thẩm định vẫn chưa có quy trình hướng dẫn cụ thể. Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị đều có chung nhận định, thực hiện nhiệm vụ của một kiểm soát viên đòi hỏi yêu cầu toàn diện, vừa cần có kiến thức nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, vừa cần có chuyên môn kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Công tác tổ chức thu thập thông tin cần đảm bảo tính chính xác, kịp thời; tiếp nhận thông tin nhiều chiều, nhưng cần chọn lọc thông tin phù hợp, có cách thức phân tích đánh giá để phục vụ công tác giám sát của ban kiểm soát tại doanh nghiệp.

Song song với các ý kiến trên, thực tiễn tại một số doanh nghiệp, nổi lên khó khăn như thiếu nguồn nhân lực tham gia kiểm soát...

Các kiểm soát viên đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Bên cạnh những khó khăn, nhiều kiểm soát viên cũng chia sẻ, tại doanh nghiệp, Ban lãnh đạo đề cao vai trò và tạo điều kiện tối đa cho các kiểm soát viên bằng nhiều hình thức. Thực tiễn đã chứng minh, nhiều mô hình doanh nghiệp có ban kiểm soát hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Nhiều ý kiến tại Hội nghị có chung nhận định, từ khi 19 Tập đoàn, Tổng công ty chính thức trực thuộc Ủy ban, vai trò của các kiểm soát viên được quan tâm hơn, song song với đó, các hoạt động tập huấn và đào tạo chuyên môn đã được triển khai trong thời gian qua.

Tại Hội nghị, các kiểm soát viên cũng đề xuất và kiến nghị Ủy ban trong thời gian tới có những chỉ đạo cụ thể, hướng dẫn phương thức hoạt động cho các kiểm soát viên; phạm vi nhiệm vụ cần có quy định rõ, giới hạn trách nhiệm và có quy chế tận dụng nhân sự doanh nghiệp trong công tác kiểm soát.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất Ủy ban nghiên cứu những mô hình kiểm soát doanh nghiệp nhà nước ở những quốc gia trên thế giới, bên cạnh đó, có thể tham khảo mô hình ban kiểm soát của các tổ chức tín dụng, bởi ban kiểm soát tại một số ngân hàng thương mại đang cho thấy tính hiệu quả thực tiễn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà đánh giá cao những chia sẻ của các kiểm soát viên. Phó Chủ tịch cho biết, những ý kiến đóng góp của các kiểm soát viên giúp Ủy ban thu thập được nhiều thông tin, tham mưu cho các bộ phận làm chính sách, góp phần xây dựng quy chế phối hợp để công tác kiểm soát, giám sát doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

Về quy chế quản lý ban kiểm soát, Phó Chủ tịch cho hay, Vụ Tổ chức cán bộ đang trong quá trình nghiên cứu, tuy vậy, những đóng góp của các kiểm soát viên về cơ chế chung của Ủy ban và cơ chế riêng tại từng doanh nghiệp là rất cần thiết, cần sớm được báo cáo.

Về khả năng phối hợp và cung cấp thông tin, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà mong muốn các kiểm soát viên giữ liên hệ chặt chẽ và tương tác về thông tin với các Vụ chuyên môn của Ủy ban.

“Doanh nghiệp và Ủy ban là một. Chúng ta cần hoạt động với một mục tiêu chung, làm sao quản lý nguồn vốn của nhà nước hiệu quả nhất. Để đảm bảo mục tiêu này, vai trò của các kiểm soát viên là không nhỏ” - Phó Chủ tịch khẳng định và cho biết, Ủy ban sẽ sớm phê duyệt phạm vi nhiệm vụ của các kiểm soát viên. Về công tác xây dựng biểu mẫu báo cáo thẩm định, Phó Chủ tịch đề nghị Vụ Pháp chế và kiểm soát nội bộ chủ trì nội dung liên quan cùng các Vụ chuyên môn, đề xuất mẫu báo cáo và thẩm định nội dung.

Kim Anh


Tag: cmsc , chủ tịch nguyễn hoàng anh , ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp , phó chủ tịch nguyễn thị phú hà , ủy ban , kiểm soát viên , ban kiểm soát , kiểm soát nội bộ

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này