Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Sài Gòn thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

25-04-2019

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Sài Gòn thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập.

GIỚI THIỆU

Công ty Thuốc lá Sài Gòn được thành lập vào năm 1929, trước giải phóng là Hãng thuốc lá MIC, sau năm 1975 được Bộ Lương thực Thực phẩm tiếp quản và đến tháng 12 năm 1977 đổi tên thành Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn.

Cuối năm 2005, Công ty đã chính thức chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Sài Gòn theo Quyết định số 319/2005/QĐ-TTg ngày 06/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ, là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Sài Gòn đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

          Thực hiện Đề án Tái cơ cấu của Tổng công ty, từ năm 2014 đến 2016, năm công ty thuốc lá điếu ở các tỉnh Miền Tây bao gồm: Công ty Thuốc lá Đồng Tháp, Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Cửu Long, Công ty Thuốc lá Long An và Công ty Thuốc lá Bến Tre đã được chuyển về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con. Đề án tái cơ cấu này đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Công ty tập trung mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Công ty cũng hiện có 01 chi nhánh ở Ninh Thuận và 01 chi nhánh ở Hà Nội.

          Bộ máy hoạt động của Công ty Thuốc lá Sài Gòn bao gồm Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc, 2 đơn vị trực thuộc Hội đồng Thành viên, 03 Phân xưởng sản xuất cùng 15 phòng ban nghiệp vụ. Năm 2018, tổng số lao động của Công ty khoảng 2.000 người.

  Chức năng, nhiệm vụ: Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Sài Gòn có chức năng: Sản xuất và kinh doanh các loại thuốc lá điếu phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

 THÀNH TÍCH NỔI BẬT

 • Giai đoạn 05 năm (2014-2018), công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, các thành tích sản xuất kinh doanh nổi bật là:
 • Sản lượng tiêu thụ thuốc lá điếu của Công ty tăng bình quân 15%/năm và chiếm tỉ trọng cao trong Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam: Năm 2016 là 24,7%, Năm 2017 là 26%, Năm 2018 là 26%, dẫn đầu trong toàn Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam.
 • Chỉ tiêu Nộp ngân sách Nhà nước tăng bình quân 84,5%/năm và chiếm tỉ trọng cao trong Hiệp hội thuốc lá Việt Nam: Năm 2016 chiếm 15%; Năm 2017chiếm 18,4%; Năm 2018 chiếm 21,8% trong toàn Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam.
 • Lợi nhuận sau thuế tăng qua các năm từ 34,57 tỉ đồng năm 2014, tăng lên 259,8 tỉ đồng năm 2018.
 • Công ty luôn đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho hơn 2.000 cán bộ công nhân viên, 100% người lao động được đảm bảo hưởng các phúc lợi và chế độ theo quy định Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… Thu nhập bình quân đầu người từ 10,4 triệu đồng (năm 2014) lên 23,7 triệu đồng (năm 2018), tăng 129%.

BIỆN PHÁP, NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH, PHONG TRÀO THI ĐUA ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG

 

 Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh:

 • Công ty kiện toàn cơ cấu tổ chứccủa Công ty mẹ và nhóm các công ty con theo hướng tinh gọn bộ máy,tinh giảm nhân sự, tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng sức cạnh tranh. Kết quả đạt được: Hoạt động của Công ty con ổn định, có hiệu quả, đúng mục tiêu, định hướng, thống nhất thị trường, phát huy sức mạnh từng đơn vị và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đề ra.
 • Nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ, thị trường của Công ty mẹ và các Công ty con: Đổi mới chương trình đầu tư thị trường, chính sách bán hàng và phân phối, phát triển sản phẩm mới. Kết quả đạt được: Chi phí đầu tư giảm, trong đó riêng năm 2017 chi phí chỉ bằng 43,48% so với năm 2016 nhưng sản lượng nội tiêu tăng hơn 20% đồng thời kiểm soát tốt thị trường.
 • Thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, nâng cao tỉ trọng sản phẩm trung cao cấp, từng bước chuyển giao những sản phẩm phổ thông, thấp cấp cho các công ty con nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh, nghiên cứu phối chế sản phẩm mới trung cao cấp. Kết quả đạt được: Giai đoạn 2014 – 2018 Công ty đã đưa nhiều sản phẩm trung, cao cấp ra thị trường và chiếm trên 60% cơ cấu sản phẩm của Công ty.
 • Đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động: Công ty đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị công suất co như dây chuyền chế biến sợi 6 tấn/giờ, dây chuyền cuốn điếu đóng bao tốc độ cao 10.000 điếu/phút; Thực hiện chương trình quản lý bán hàng mSales quản lý kênh phân phối và giám sát bán hàng; Triển khai Histaff, quản lý nguồn nhân lực ...
 • Đổi mới có hiệu quả công tác quản trị tài chính, kế toán: Điều chỉnh chính sách giá bán, thu hồi công nợ ... Kết quả đạt được: Nhiều sản phẩm đã có lãi, công nợ giảm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 • Thực hiện một loạt các biện pháp nhằm giúp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, bao gồm: quản lý chặt chẽ giá cả đầu vào; Điều chỉnh cách thức đầu tư phát triển thị trường; đàm phán với ngân hàng cho vay với lãi suất thấp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; xử lý kịp thời các vật tư hàng hóa chậm luân chuyển; thực hiện thanh khoản hoàn thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu. Bên cạnh đó, áp dụng nhiều biện pháp tăng cường tiết kiệm năng lượng và chi phí quản lý sản xuất.
 • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động, tiền lương: Hoàn thiện chính sách thu hút lao động; Thường xuyên rà soát và điều chỉnh định biên lao động và thực hiện chính sách thuê lao động bên ngoài nhằm thúc đẩy người lao động tăng năng suất và hiệu quả làm việc, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế và tiết kiệm rất lớn cho Công ty...
 • Hạn chế tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh tới môi trường bằng các biện pháp: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam; Đầu tư hệ thống giảm khí thải bụi và mùi; Xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001; Ban hành định mức tiêu hao nguyên liệu phù hợp; Tái sử dụng nguyên vật liệu; chuyển đổi sử dụng lò hơi đốt dầu sang dịch vụ cung cấp hơi nước ....

Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua:

 • Phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”: Từ năm 2015- 2017, có 99 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được Hội đồng sáng kiến công ty công nhận với giá trị làm lợi lên đến 15,7 tỷ đồng.
 • Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí hành chính, tiết kiệm năng lượng: Phong trào thi đua với mục tiêu “Giảm 2% chi phí sản xuất, 5% - 10% chi phí hành chính”; đề ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng, điện, nước chuyển đổi sản phẩm từ King size qua compact … mang lại hiệu quả lớn góp phần vào hiệu quả hoạt động SXKD của công ty.
 • Phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo ATVSLĐ, PCCN: Công ty tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành nội quy, quy trình lao động, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình lao động sản xuất v..v.

Thành tích trong công tác xã hội, từ thiện:

Giai đoạn 2014-2018, Công ty đã phụng dưỡng từ 9 đến 12 mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng mỗi năm; xây dựng 157 nhà tình thương và nhà đại đoàn kết, xây dựng 257 nhà tình nghĩa cùng nhiều hoạt động ủng hộ biển đảo, lũ lụt, xóa đói giảm nghèo khác. Tổng số tiền thực hiện công tác xã hội từ thiện giai đoạn 2014-2018 lên đến 27,025 tỷ đồng.

Thành tích trong công tác khác:

Công tác chăm lo đời sống CBCNV: thực hiện tốt các chính sách về bảo hộ lao động, đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm, tứ thân phụ mẫu, chồng/vợ/con của người lao động; mua bảo hiểm tai nạn 24/24; được vay tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho người thân lên đến 20 triệu đồng và vay tiền sửa chữa nhà (15 triệu đồng); tạo điều kiện cho người lao động đi khám, chữa bệnh trong giờ làm việc (4 giờ/ngày/lần); hỗ trợ chi phí phẫu thuật kỹ thuật cao; điều trị bệnh hiểm nghèo lên đến 120 triệu đồng... Đặc biệt chú trọng các bữa ăn tập thể qua việc tổ chức phục vụ bữa ăn sáng và bữa ăn giữa ca với nhiều món tự chọn và luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm nào.

Thành tích trong hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể:

 • Trong 5 năm qua, Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu Chiến binh tại Công ty đã chỉ đạo, triển khai nhiều nghị quyết, chương trình phối hợp để vận động người lao động tích cực tham gia.   
 • Những hoạt động của Đảng bộ Công ty đã được Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đánh giá rất cao. Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền, đặc biệt năm 2016 Đảng bộ được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho Đảng bộ Đặc biệt xuất sắc.
 • Công đoàn Công ty Thuốc lá Sài Gòn nhiều năm liền đều đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh, đặc biệt năm 2017, Công đoàn Công ty đã đón nhận cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017” từ Công đoàn Công thương Việt Nam.
 • Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết.

GIỚI THIỆU TRONG GIAI ĐOẠN (2014 - 2018), CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN ĐÃ ĐƯỢC TÔN VINH, KHEN THƯỞNG

 • Huân chương Độc lập hạng Nhất (giai đoạn 2009-2013, Quyết định khen thưởng tháng 5/2014)
 • Cờ thi đua Chính phủ năm 2017
 • Cờ thi đua Bộ Công Thương năm 2015, 2016

TIẾP NHẬN PHẢN HỒI

Mọi thông tin phản hồi về Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Sài Gòn xin vui lòng liên hệ (trước ngày 05/5/2019):

Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Số 6, Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội.

Cán bộ tiếp nhận: Phạm Minh Hoàng

ĐT: 0902066666

Email: hoangpm@cmsc.gov.vn


ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này