Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

12-09-2019

CMSC Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị thuộc Ủy ban, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ phổ biến Danh mục các tài liệu liên quan.

1. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng - Xem toàn văn tại đây

2.Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) - Xem Nghị Quyết tại đây

3. Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị - Xem toàn văn tại đây

4. Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị - Xem toàn văn tại đây

5. Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị - Xem toàn văn tại đây

6. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 - Xem toàn văn tại đây

7. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ - Xem toàn văn tại đây

8. Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ - Xem toàn văn tại đây

9. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ - Xem toàn văn tại đây

10.Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ - Xem toàn văn tại đây


Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này