Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Ủy ban quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

20-09-2019

CMSC Ngày 19/9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban).

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham gia Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có đại diện các cơ quan: Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương và Văn phòng Chính phủ.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có: ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà; đại diện các Vụ và Văn phòng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tích cực, chủ động phòng, chống tham nhũng

Thay mặt Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Thị Phú Hà cho biết: Được thành lập năm 2018, đến nay, Ủy ban đã tuyển dụng được 77 cán bộ, công chức, viên chức; số lượng này là rất mỏng so với yêu cầu công việc, nhiệm vụ của Ủy ban. Tính đến ngày 15/11/2018, Ủy ban đã hoàn thành công tác tiếp nhận, bàn giao nguyên trạng 19 tập đoàn, tổng công ty từ các bộ chủ quản (Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin truyền thông). Tổng số công việc được chuyển giao về Ủy ban tiếp tục xử lý của 19 tập đoàn, tổng công ty từ 5 bộ gồm 259 công việc dở dang; có những công việc đã tồn tại, kéo dài khá lâu từ những năm trước. Đến thời điểm này, Ủy ban đã hoàn thành xử lý dứt điểm 112 công việc, những công việc còn lại Ủy ban đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tích cực giải quyết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Thị Phú Hà

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà, trong 8 tháng đầu năm 2019, Ủy ban đã thực hiện đầy đủ cơ bản trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu như: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch tiền lương, các chỉ tiêu đánh giá, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; tổ chức thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án lớn; rà soát phương án sử dụng đất của doanh nghiệp; triển khai công tác cổ phần hóa và điều hành các hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Ủy ban phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham gia ý kiến hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và nhiều nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp do Ủy ban quản lý, đề xuất các giải pháp xử lý 12 dự án yếu kém của ngành Công Thương.

Về phân công trách nhiệm lãnh đạo quản lý công tác phòng, chống tham nhũng, ngay khi bộ máy Ủy ban được thành lập, Chủ tịch Ủy ban đã có quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo Ủy ban. Theo đó, đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Ủy ban chịu trách nhiệm về công tác chỉ đạo phòng, chống tham nhũng. Trong khâu nhân sự, Ủy ban đã tuyển dụng được nhiều cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm được đào tạo bài bản từ các bộ, ngành, địa phương, hiểu rõ các quy định liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng nên có những thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh nhìn nhận: Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạp, chỉ đạo thực hiện; đặc biệt là thời gian gần đây, công tác này được chỉ đạo rất chặt chẽ. Là cơ quan mới được thành lập, nhưng Ủy ban luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của các cơ quan Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, kế thừa được nhiều quy định của các bộ, ngành, địa phương và 19 Tập đoàn, Tổng công ty trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, mặc dù Ủy ban cũng đang có một số khó khăn, tồn tại như nhân sự còn thiếu, nhiều chức năng nhiệm vụ của Ủy ban chưa được quy định trong các văn bản luật để thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu. Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động, Ủy ban đã sát sao nắm bắt thông tin sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trực thuộc; từ đó, có những chỉ đạo kịp thời trong hoạt động chuyên môn cũng như trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, việc bổ sung nhân sự cho Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ cũng giúp Ủy ban hoàn thiện nguồn nhân lực phục vụ công tác giám sát và kiểm soát.

Ông Trần Ngọc Liêm - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng Đoàn công tác nhận xét: Công tác phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban bước đầu được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc. Ủy ban đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, xây dựng một số kế hoạch, văn bản để triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chỉ thị số 10/CT-TTg năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch công tác năm 2019 - 2020…

Ông Trần Ngọc Liêm - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra

Theo ông Trần Ngọc Liêm, Ủy ban đã triển khai đầy đủ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý tham nhũng ngay trong nội bộ. Ban cán sự Đảng Ủy ban đã có đánh giá tình hình, nhận diện được những khâu, lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như trong thẩm định các dự án đầu tư, công tác cán bộ tại các đơn vị, tập đoàn, tổng công ty trực thuộc, lĩnh vực quản lý tài sản công, quản lý hoạt động của doanh nghiệp nhà nước…, để có các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho biết: Buổi làm việc nhằm thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phân công và triển khai Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo. Đây là hoạt động kiểm tra định kỳ của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với lĩnh vực được giao chỉ đạo.

“Trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Đảng và Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, “không dừng”, “không nghỉ”, “không chùng xuống” với cách làm bài bản, quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. Việc làm này được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Qua đó, tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, giữ vững niềm tin của nhân dân” - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ rõ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Ủy ban thực hiện nhiệm vụ quản lý về vốn và phải chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của tập đoàn, tổng công ty. Ủy ban không có cơ quan thanh tra riêng, việc phân định rõ trách nhiệm của Ủy ban với các doanh nghiệp, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát quy trình, quy chế làm việc, giám sát để phát hiện những vi phạm trong sử dụng vốn nhà nước để doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội, làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước phát triển nhưng đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, làm rõ và xử lý các vi phạm về tham nhũng nói chung và "tham nhũng vặt" nói riêng là vấn đề cần đặt ra.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu, Ủy ban cần chủ động, tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm thực hiện có hiệu quả quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bên cạnh đó, thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý.


Nhật Quang

Tag: cmsc , ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp , ủy ban , phó thủ tướng thường trực trương hòa bình , phòng chống tham nhũng

Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này