Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2019 đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

28-06-2019

CMSC Ngày 28/6/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Công văn số 853/UBQLV-CNHT về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Ngày 04/5/2019, Ủy ban đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 của VEC. Ngày 13/6/2019, VEC có Tờ trình số 1314/TTr-VEC trình Ủy ban phê duyệt Kế hoạch tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước năm 2019 của Tổng công ty. 

Căn cứ nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Ủy ban giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2019 đối với VEC, cụ thể như sau:

Tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu tương ứng các chỉ tiêu đã giao tại các điểm a,b và d, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 128/QĐ-UBQLV.

Không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1.

Ủy ban yêu cầu VEC triển khai thực hiện các chỉ tiêu được giao và chấp hành các nội quy của pháp luật để làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện đánh giá, xếp loại doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Xem Quyết định 128/QĐ-UBQLV tại đây


Tài liệu đính kèm: QD 128 (gui kem CV 853).pdf

Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này