Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

07/11/2023

Thực hiện văn bản số 486-CV/BTG ngày 16/10/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã triển khai phổ biến, tuyên truyền "Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII" đến tất cá các chi bộ trực thuộc.
Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023) và 24 năm Ngày “Dân vận” của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2023)

Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023) và 24 năm Ngày “Dân vận” của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2023)

11/10/2023

Thực hiện văn bản số 142-CV/BCVĐUK ngày 5/10/2023 của Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về hướng dẫn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023) và 24 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2023), Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có công văn số 20-CV/TG gửi các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Ủy ban nghiên cứu, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn.
Tuyên truyền việc sưu tầm tư liệu, nâng cấp và khai thác Phòng truyền thống, Nhà truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tuyên truyền việc sưu tầm tư liệu, nâng cấp và khai thác Phòng truyền thống, Nhà truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

22/09/2023

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 138-KH/ĐUK về việc sưu tầm tư liệu, nâng cấp và khai thác Phòng truyền thống, Nhà truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng

10/01/2023

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương đã có Công văn số 392-CV/BTG tuyền truyền hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư trung ương Đảng "Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới".
Hướng dẫn tổng kết công tác, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2022

Hướng dẫn tổng kết công tác, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2022

14/12/2022

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản số 05-HD/ĐU hướng dẫn tổng kết công tác, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2022.
Nghị quyết về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Nghị quyết về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

05/12/2022

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Nghị quyết số 389-NQ/ĐU về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Triển khai sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triển khai sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

27/06/2022

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ban hành Công văn số 350-CV/ĐU về việc triển khai sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Triển khai quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK và các Kết luận số 08-KL/ĐUK, số 10-KL/ĐUK, số 11-KL/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Triển khai quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK và các Kết luận số 08-KL/ĐUK, số 10-KL/ĐUK, số 11-KL/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

08/06/2022

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ban hành Công văn số 341-CV/ĐU về việc triển khai quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK và các kết luận số 08-KL/ĐUK, số 10-KL/DDUK, số 11-KL/DDUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Triển khai thực hiện thông báo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Triển khai thực hiện thông báo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

08/06/2022

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ban hành Công văn số 340-CV/ĐU về việc triển khai thực hiện thông báo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Định hướng tuyên truyền tháng 01 năm 2022

Định hướng tuyên truyền tháng 01 năm 2022

05/01/2022

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Công văn số 301-CV/ĐU gửi các chi bộ trực thuộc về định hướng tuyên truyền tháng 01 năm 2022.

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này