Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2020 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2017 Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2018 Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 Tài chính Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng năm 2020 Tài chính Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 2020 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này