Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 Tài chính Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Các chỉ tiêu kết quả tình hình tài chính năm 2020 Tài chính Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2020 Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 Sắp xếp, đổi mới Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Bá cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2020 đã kiểm toán Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 Tài chính Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 Tài chính Tổng công ty Lương thực miền Bắc

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này