Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2022 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Thông báo thay đổi Tổng giám đốc Tổng công ty Bất thường Tổng công ty Cà phê Việt Nam
Thông báo bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bất thường Tổng công ty Cà phê Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2022 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Trung Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng năm 2022 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này