Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Báo cáo mục tiêu tổng quát và kế hoạch kinh doanh năm 2023 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo mục tiêu tổng quát và kế hoạch kinh doanh năm 2023 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Thông báo về việc thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này