Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2023 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2023 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2023 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2023 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này