Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thông báo bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2023 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng năm 2023 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2023 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2023 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Bổ nhiệm kiểm soát viên chuyên trách Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này