Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Điều động, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Bất thường Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng năm 2023 Tài chính Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 Tài chính Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2023 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này