Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2021 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Thông tin cơ bản, Điều lệ; mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cụ thể của Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2022 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 Tài chính Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2021 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Cà phê Việt Nam
Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 Tài chính Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp Bất thường Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp Bất thường Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của EVNCPC Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của EVNCPC Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhiệm vụ công ích và thực trạng quản trị năm 2021 của EVNCPC Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2021 của EVNHCMC Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2021 của EVNNPT Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của EVNNPT Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của EVNGENCO1 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2022 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2022 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2022 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2022 Tài chính Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 Tài chính Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2021 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2022 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2022 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2022 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2022 của EVN GENCO2 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của Tổng công ty Điện lực miền Nam Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo mục tiêu tổng quát, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2022 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này