Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2019 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2019 Tài chính Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 Tài chính Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2019 Tài chính Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tổng công ty Lương thực miền Bắc

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này