Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhiệm vụ công ích và thực trạng quản trị năm 2021 của EVNCPC Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2021 của EVNHCMC Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2021 của EVNNPT Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của EVNNPT Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của EVNGENCO1 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này